Trápí Vás

Právě pro Vás, jak ukázaly zkušenosti, je zde Sinflam.

Sinflam doporučuji užít při výše uvedených problémech, jakož i preventivně.

V otázce léčivých účinků jsou tvrzení problematická. Veškeré uvedené účinky vyplývají ze zkušeností uživatelů.

Podstatu Sinflamu tvoří speciální kombinace přírodních amorfních křemičitanů, pevných částic o velikosti 0,003 - 0,08 mm, utvořených jímáním kyseliny křemičité do schránek rozsivek. Částice jsou porézní a duté, vnitřní a vnější povrch pokrývá polyfosfátová vrstva. Vzhledem k elektrostatickému chování dutého tělesa vůči dominujícímu prostředí a menšinovým mikročásticím dochází k jímání a vázání mikročástic a mikroorganismů. Ovlivněno je tak i živné prostředí nežádoucích kultur pokožky. Částice Sinflamu mají vlastnosti tenzidů, detergentů, s příznivým účinkem na elektrostatický potenciál povrchu těla. Sinflam jako pevná látka je ve vodě rozptýlen, netvoří roztok s vodou.

Sinflam je jedinečný, patentově chráněný, český výrobek se snadnou aplikací. Koupel dokonale očistí Vaši pokožku, voda zůstává čistá, veškeré mikročástice a mikroorganismy jsou zachyceny materiálem Sinflamu. Mezi léčivé přípravky není řazen z důvodu mechanismu účinku, který není farmakologický, imunologický ani metabolický. Jedná se o materiál nikterak škodlivý vedlejšími účinky.

Koupel Vás očistí a zregeneruje. Jak vyřeší Vaše problémy, uvidíte sami.
Pokožku koupel nevysušuje, oplach těla není nutný, domnívám se, že není žádoucí. Sinflam lze bezpečně vypustit do kanalizace spolu s vodou bez zanášení potrubí.

Zhodnocení bezpečnosti kosmetického přípravku Sinflam pro zdraví člověka bylo vypracováno MUDr.Dagmar Jírovou, CSc., 7.6.2011 a je evidováno pod č.j.200511. Oznámení uvedení na trh je evidováno pod číslem spisu MZDR 46958/2011 s datem uvedení na trh 1.7.2011.